Podatki:

 

ŠKTD "ZVEZA" Ocizla

Ocizla 1/c

6240 Kozina

Jana Jurič: 040-874-745

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

https://www.facebook.com/ŠKTD-Zveza-Ocizla-123003635082978/

 

 

Športno Kulturno in turistično društvo Zveza Ocizla je mlado društvo, ki smo ga v Ocizli (ponovno)

ustanovili leta 1999. Njegove korenine pa segajo daleč na začetek prejšnjega stoletja.

 

Društvo Zveza je bilo ustanovljano leta 1910, po tem ko je 5. marca leta 1910 novo ustanovljen

zbor Izobraževalnega in olepševalnega društva »Zveza« v Ocizli na namestništvo v Trstu naslovil

vlogo s prošnjo za potrditev Pravil društva. Namestništvo v Trstu je 26. marca istega leta izdalo

soglasje.

 

Namen samega društva je bilo (kot povzemamo iz Pravil): izvežbavanje v glasbi sploh, prirejanje

zabavnih večerov in veselic, izvežbavanje v pisanju, čitanju in govoru, pospeševanje umnega

gospodarstva in kmetijstva sploh in vzbujanje čuta do vsega lepega.

 

Društvo se je delilo na: glasbeni in veselični odsek, čitalniški, kmetijsko-gospodarski in olepševalni

odsek. Vidimo lahko, da je bil program zelo široko zasnovan. Tako je v okviru društva obstajal

mešani pevski zbor, godba na pihala, dramska skupina. Kdo od starejših domačinov se ne spomni

posebej znamenite igre »Ne kliči vraga«, ki so jo igrali na Pentovi korti. Treba je omeniti Franca

Korošca Toščevga – kapelnika in kompozitorja, ki je uglasbil številne pesmi. Pleh muzika je

delovala nekje do leta 1958.

 

Kakšen je bil pomen tega društva v tistih časih si lahko samo predstavljate! Življenje naših ljudi

pod Italijo je bilo zelo težko za slovensko dušo in srce. Društvo je na preprost in človeku najbližji

način dvigovalo narodno zavest, poglabljalo ljubezen do svoje zemlje in kar je izredno pomembno:

na glas izgovarjalo slovensko besedo. Vas je z društvom živela in vsakdanje življenje so prekinjale

domače fešte. Tako vse do italijanskega zakona, ki je razpustil vsa tedanja številna slovenska

društva.

 

Po skoraj stoletju časa se je v Ocizli zopet izoblikovala skupnost nekaterih, ki svoj čas radi

namenjamo za skupno druženje v korist vseh, predvsem pa za boljšo prihodnost in razvoj vasi ter

zaradi bogate preteklosti, ki si jo delimo.

 

Skupaj se veselimo let, ki so pred nami! Da bi bila rodovitna za vse generacije!

 

 

 

Ocizla ima tudi svojo himno:

 

OCIZLA                            

Ocizla ti prelepa
z lepotami obdana
gozdovi, polja, travniki, 
prelepa kraška jama. 
 
Čeprav je malo tu ljudi, 
veselje prav v vseh živi,
ko zapojemo na glas, 
čuje še sosednja vas. 
 
Marija Magdalena,
zavetnica je naša,
ki varuje našo vas,
se s cerkvico ponaša. 
 
V zaledju tvojem, 
šumi potoček mali, 
je poganjal stari mlin, 
napaja zdaj živali. 
 
Pod vasjo dolina, 
razprostira se,
vsak si najde tu svoj mir, 
tu lovske so steze. 
 
Ocizla ti prelepa, 
z lepotami obdana, 
čeprav je malo tu ljudi, 
ti vsem si nam predana.
 

                                                                         alt